2014. április 30., szerda

a legjobb dolog a világon azt hinni, haladsz valahová

2014. április 29., kedd

catch 22végülis 19+1 poszt született ebben a hónapban, ami azért nem olyan rossz arány

fetrengés a gépezet ellen

minden institúció, mely a művészet fellendítéséért és jobbá tételéért alakul, magjába holt kreálmány, mert rang és tekintély által gátat szab annak, mi egyébként a célja lenne.
minden közösködés, mely azt várja el, hogy hozzá tartozz, valójában csak fojtogat és alternál úgy, hogy jó tagja légy. ez a megállapítás nem tartalmaz értékítéletet.
ebben az örökös, várakozó boldogtalanságban, ami a társadalmunk, a rangnak és tekintélynek mindig célja van, de ha a céltól megfosztjuk, utána csak az ember marad, aki fél, akit megaláznak. a rang nem cél és nem név, hanem intézmény.

2014. április 28., hétfő

a spontán alkotás és ihlet szennygödre helyett a többszöri emésztés és újragondolás tisztítótüze
a daliás körmondatok helyett a csonka csökött tömpe szavak, a monoton gramofon csikorgó balettcipője
a megértés helyett az őszinte, lusta tagadása a jónak

2014. április 27., vasárnap

a pusztulás szele meglegyintette kata lábszőrét, s az enyészet párkái megszőtték bíbor köntösük.
új igazgatás kora jött el, az új népvándorlásé.
1972. június 15-én ebben az órában, ebben a percben kétfejű kismalac született hajdúböszörményben, mely a sötét istenek áldását hordozta.
a kimaradás a szent szó
a vélni vágyás hideg halastó
az elásni elállás belátása
táncoló fekete lakktáska

2014. április 26., szombat

újrakompiláltam a versciklust, és most már jó.
az van benne, ami itt lent.

2014. április 14., hétfő

nem lehet, hogy minden híres álca csak fals pretextus, s a művészet a művészetért nem önreflexiók halmozott tükrén, hanem őszinteségen át érhető el?
nem lehet, hogy erőltetett minden képiség?

moralitás

ó te fényes dícsértess bestiális bájjal
lábaid nedvszívó fagyöngyök múzsai csókok
eperágyban bújó hűség, kitartott
karral szemenszúró vonagló szürke mennybolt
angyali illatai alatt, te érdemtelen, gyáva,

csellengő bátorság ármádiája,
tisztán látó konszolidált gyönyör gyöngyvirágos útjain
ó, te harapós kedvű igazság jószága
,tarka húsodba kis sírokat ások,
elcsendesülnek a felülmúlások

testng

a megszűnés vétke
mi már nem humán
mi gép és gőz

hall-e még valaki
hall-e még valaki
hall-e

2014. április 12., szombat

a magyar kötészet napja

féllábúak közt siketnéma a vak

2014. április 11., péntek

handicap

a vakok közt félkarú a süket

2014. április 10., csütörtök

kurvázó szentképek

eladó: egy szerelem, soha nem használták

2014. április 9., szerda

Művészet a művészetért

A leírt tartalom nem tartalom, a le nem írt tartalom az.
A tökéletlenség tökéletesség.
A kontextus bűn.

2014. április 8., kedd

Hazaárulás

Eladó: egy haza, soha nem használták

2014. április 7., hétfő

Európa szívében, a Dnyeperen túl, a hétszer hét nagy világfa egyikének tövében állt egykor Jazygopolis városa. Tizenhárom magas kőfala visszaverte a kazárok, a hunok, a gótok, a gepidák, az ortoszlávok, a barbárok, a makedónok, a rómák és románok, a bizánciumiak támadásait. Tizenhárom koncentrikus kör, mindegyik között zsibongó, zajló élettel.
Jazygopolis népe a jazigok voltak, egy békeszerető közösség; hatalmas erdőket jártak be, állataik bőrét ezüstre és aranyra cserélték. Főként állattartással foglalkoztak ezek a derék emberek, apró lovakon rótták a vidéket, és mesterien bántak az íjjal. A jazigok fölött Magnutörk, a jazig herceg uralkodott, aki bölcs volt és igazságos: mindig pártatlan, mindig nyitott a panaszra, vendégszerető, családját bizton tápláló vezér.
Egy napon azonban megjelentek a fosztogató hun-mogyur hordák, és velük jött Otola király, akinek a szeméből tűz fakadott és a testét hétmérföldes szőrök borították. Otola király meglóbálta pokolbéli buzogányát: Jazygopolis városára mutatott, mely a reggeli nap fényében fürdött előttük. Parancsot adott, hogy a hatalmas hun-mogyur sereg sorakozzon fel a falakkal szemben, és lője azokat nyilakkal.
Rettenetes ostrom kezdődött, és három évig, három hónapig és három napig dúlt a küzdelem. A jazigok előbb ellőtték összes nyilaikat, majd a beesett ellenséges nyilakkal lőttek a hun-mogyurokra; aztán, mikor ezek is elfogytak, levágott állatok csontjából, elhullott madarak tollából szerkesztettek maguknak fegyvereket.
Az első évben a legkülső fal kitartott, de aztán Otola parancsára kapuját egy faltörő instrumentummal ledöntötték. A következő falak már nem tartottak ki ilyen sokáig.
Mikor már csak a legutolsó fal állt, a harmadik év harmadik hónapjának második napján, Magnutörk herceget, családjukat és a nem harcoló jazigok nagy részét egy titkos alagúton a jazig hadfők kimenekítették a veszett ellenség ostromgyűrűjéből. Másnap biztos távolból látták, ahogy magával Otolával az élen megindul a hun-mogyurok utolsó rohama a tizenharmadik fal ellen; és látták Jazygopolis elestét.
Azon a napon Magnutörk herceg véres esküvel megfogadta, hogy nem nyugszik addig, míg bosszúja a hun-mogyurokon be nem teljesedik. Népeik látszólag békében élnek majd, de amikor leggyengébb a mogyurok törzseinek ereje, akkor a jazigok felkelnek, és készen állnak majd, hogy keserű árat fizessen Otola minden leszármazottja. S ha a jazigok felkelnek, Jazygopolis veszésébe majd az egész világ beleremeg.

2014. április 6., vasárnap

Határ út

Vad, vad szél fúj, ahogy feljössz az aluljáróból.
Egy picike busz áll a nagy megállóba, és az emberek gladiátor-viadal módjára csapnak le a gyűszűnyi ülőhelyekre.
Egy bő szoknyás cigányasszony hamis arany étkészletet kínálgat a szerte igyekvőknek. Mikor a tizedik visszautasítást kapja, eltűnik a fabódé mögött, és egy doboz parfümmel tűnik fel helyette. 
Közvetlenül az aluljáró bejáratánál egy csontsovány alak fetreng, félhangosan nyögve. Az egyik cipője levetve, zoknis lábával ki-kirúg néha. Néhány perc múlva, miután senkit nem érdekel, amit tesz, feltápászkodik, felhúzza cipőjét, és odébb megy.
A buszok és emberek örök körforgásában eltünedezik a csinosan öltözött nő, a gyalogokat óvatosan kerülgető, drága biciklis hipszter. Közted és a világ között üveg, állott lélegzetek tornya, motor és olaj.
Határ út, de minek a határa?

4-5-6

vérző szívvel hajnal kél
átalusszák lombok

2014. április 3., csütörtök

Epikus hőbörgések 4. - Rép Esván és a hamis vád

A nevem Rép Esván. Kétezertizenhárom januárjában fegyház fokozaton letöltendő szabadságvesztésre ítélt a budapesti törvényszék üzletszerű kéjelgés, fajtalankodás és egyéb szemérem elleni cselekmények halmazata miatt. Az ellenem felhozott vádak közül egy sem igaz, a terhemre rótt cselekményeket nem követtem el.
Azért állok most a T. Törvényszék előtt, hogy bizonyítást nyerjen, lelkem tiszta, fogva jogtalanul tartottak, személyes szabadságomat jogellenesen korlátozták. A józan ész épp úgy, mint Hazánk minden írott és íratlan törvénye tiltakozik ez ellen a bánásmód ellen.
Kérem a tisztelt Törvényszéket, hogy vizsgálják felül a budapesti intézmény döntését, és azt bírálják felül az újonnan felhozott tények és bizonyítékok fényében. Mivel én már öt éve felakasztottam magam a cellám vécérácsára, és az elmúlt öt évet a tisztítótűzben töltöttem, van időm a döntésükre várni. Csak azt remélem, addig a zárkatársaim nem érkeznek meg, úgyhogy kérem, a döntéssel, amennyire elfoglaltságuktól telik, siessenek.

2014. április 2., szerda

áprilisban minden napra egy poszt

ami majd trafikot fog generálni, de nem a nemzeti fajtából.

ebben az első pontban az önreflektáció és önvita fontosságának emel emlékművet a Költő, aki magában az önvitákat mindig azzal zárja, hogy az önreflexió a helyes válasz minden önvitára, ti. már azzal, hogy magunkban megvitatjuk az élet nagy kérdéseit, jobb emberek leszünk.

a tegnapi posztban a Költő ún. verset publikált, melyben költői Képek tanálhatók szavak, betűk és írásjelek mellett.

2014. április 1., kedd

drapp

hidegelelés
orrontott füvek
győző mámorok
szappanhab áll alatt
elmúlt vén időknek
rebegő hártyája fecseg
elmúlt vén tüdőknek
túlfolyt délutánon
harmatos hajnal hüvelyében
elmúlt vén ízeknek
tartósított
nevei eresztenek
életbe lépett
lépő tépő képet
hiába forral
altató vágány élén állván
alsó polcra rakott kis kosárkán
zöldellő király-uram, mit kínáltál?
tán bajt tán bánatot
soha nem jót szívelt állatot
elmúlt vén uraknak
málló várfalait
talált kincseit
utolsó menedékét
dűlő lélküknek
omló fogak dalát
dongó mellek hadát
kiszépített lények leányok szürke halott haját
ismerős
vak bolond futamok
agyatlan elmúló kinyűtt kinőtt dalok
gyorsulás