2009. szeptember 5., szombat

Verselemzés

A mai nap a Fostartály által megalkotott Pofánfosott Víziló c. zenemű dalszövegét fogjuk elemezni. Íme, a szöveg:

POFÁNFOSOTT VÍZILÓ!

  Ady Endre modális behatásait tükrözi a versezet (lyrics, hogy angol kifejezéssel éljek) első sora. Rögtön erőteljes képekkel indít, és nem riad vissza attól sem, hogy a szószerkezetekben alpári kifejezéseket alkalmazva tovább fokozza a ritmusosság erejét, ezzel katarzishoz juttatva a hallgatóságot.

U - U - - U -

  Ütemhangsúlyos, időmértéke daktilikus, emelkedő, szimmetrikus sorszerkezetet tükröz. A rímképlet: a. Elmondható, hogy szabadvers műfajban íródott, az ütemhangsúlyosság és az időmérték kompozíciója a FOSOTT VÍZ-re helyezi a hangsúlyt, amiben egy rejtett metafora található meg. A „fosott víz” kifejezés a vers belső, önálló gondolatmagját alkotja, mely egyszerre szakít Ady, a Children of Bodom és a Tankcsapda hagyományaival, és alkot új szórendű káromkodásformát. Erre példa továbbá a Necromedve c. zeneművük kezdő sora, a „Beszartam és behugyoztam”, amely szintén a korábbi renddel való szakítás metaforája, mindazonáltal a korábbi punk és new wave- típusú gondolatmenetektől való elhatárolódás is felfedezhető benne. E mellett a FOSOTT VÍZ- töredékben a szerzők együttesének neve (Fostartály) is fellelhető, mint anagramma. Szimmetriailag a vers középpontja a SOTT szótag, mely értelmezhető S OTT- ként is. A szöveghűség kedvéért íródott vajon egybe a POFÁNFOSOTT VÍZILÓ!, és valójában POFÁNFOS OTT VÍZILÓ lenne a helyes szöveg? Ezzel mondattanilag a teljes vers átértelmeződik.
  Modalitás: a melléknévi igeneves szerkezet a korábban a műfajban alkotó grind-„zeneszerzők” fantáziátlanságát parodizálja ki. Az összetett szó- toldalék nélküli egyszerű szó párosítás a társadalom kontrasztosságát, a magyar emberek mindent semmibe vevő butaságát mutatja. A modális ritmus (melyben szintén felfedezhető a szórenddel megegyező ellentét, itt mint mély hangrend- magas hangrend, mely a szerzők nyelvbeli nyitottságát tükrözi) a melléknévi igenévi alárendelésnek ad egyfajta zenei aláfestést.-
  Összességében elmondható, hogy a Fostartály társszerzői egy nagyon kiváló, versezetileg is lecsiszolt és tökéletesített darabot nyújtottak át közönségüknek, melyre még körülbelül tíz-tizenöt évig emlékezni fognak, aztán meg detox.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése